Colaborari

SRSFF acceptă colaborări externe sub forma unor materiale în vederea postării lor pe site. Acestea pot fi: proză, lucrări de teorie şi critică literară, eseuri, puncte de vedere, opinii, etc. Tonul polemic este încurajat dar nu se acceptă un limbaj injurios sau atacuri la persoană. SRSFF îşi rezervă dreptul de a posta numai acele materiale care sunt considerate relevante şi care au un mesaj clar, susţinut de argumente. Materialele acceptate vor fi notificate autorului prin e-mail. Materialele respinse pot fi notificate autorului, împreună cu motivele care au dus la respingerea lor, dar nu este obligatoriu. Timpul de răspuns poate varia între câteva ore şi câteva zile.

Materialele vor fi expediate folosind formularul „Colaborări Proză” ca ataşamente în format .doc/.docx/.odt şi vor respecta normele ortografice, ortoepice şi de punctuaţie ale limbii române. Fişierele nu se tehnoredactează cu elemente complexe (fără liste, tabele, fonturi colorate, etc.) dar se admit ghilimele pe layout RO sau italice precum şi caractere bold. În mod obligatoriu textele vor fi scrise folosind fonturi din familia Times New Roman sau Arial/Helvetica, cu diacritice. Materialele care nu respectă aceste reguli vor fi respinse.

Autorii materialelor publicate pe site-ul SRSFF poartă în întregime răspunderea (juridică, estetică etc) pentru conţinutul acestora. Materialele publicate pe site nu reprezintă implicit punctul de vedere al SRSFF. Dreptul la replică este garantat în măsura în care acesta este argumentat şi se foloseşte o exprimare adecvată.

SRSFF funcţionează pe bază de voluntariat, având ca principal scop promovarea literaturii Science Fiction şi Fantasy româneşti şi implicit a autorilor români. Activităţile SRSFF se bazează în mod deosebit pe voluntariat, nefiind remunerate. De aceea vom aprecia contribuţia dv. voluntară, promovând valorile acolo unde ele realmente există, prin contribuţia noastră voluntară.

 

Vă mulţumim,

SRSFF