Charis şi Eleos

…”Translaţiile” în viitor aveau loc tot mai des. De multe ori căuta să uite, să îngroape în adâncul său toate câte se arătau. Izbucnea în plâns, strângând în mâini obiecte imaginare pentru cei din jurul său, implorând divinitatea, supărându-se pe faptul că nu...

Novas, Călătorul Intergalactic

Cu dedicaţie, tatălui meu …Enigmatic, pierdut în complexitatea gândurilor care îi străbăteau mintea, bătrânul oştean se avântase, după câteva ezitări grosiere, în apa rece şi lipsită de claritate, ridicându-şi braţele către cerul azuriu, desfăcându-şi degetele...