Descoperirea

Celălalt se apropie de mine, tremurând vizibil. – Domnule, nu te supăra că te abordez aşa… Ridic o sprânceană, agasat. Doamne, ce nu pot să-i sufăr eu pe ăştia de te acostează la cârciumă! (deşi ar fi interesant de dezbătut rolul bodegilor în...

Sfidarea

(Pagini apocrife din jurnalul lui Pigafeta) Când Tânărul de azi, adolescentul de aici şi de acum, se întreabă despre destinul său şi al tehnicii în anul 2000, răspunsul este uşor, relativ uşor de găsit. Acest tânăr european va face parte, la sfârşitul secolului, ca om...

Faundtele

A intrat în cameră cu paşi poticniţi, bolnav de violetul care se prăvălea din înaltul cerului. Faundtele sunt acum peste tot. Bateriile se descarcă spontan în aerul reverberând violet. Trăznete mici scapără împrejurul trupului ca o aură luminiscentă. Cerul s-a deschis...

Gloria

Gloria (cu atmosferă de Epocă) 1. Iată-mă de câteva zile stăpân de noapte peste cioburile şi relicvele altor veacuri. ”Pe sub pământuri domn”, ca să zic aşa, blagian. Servitor servil şi stăpân peste noaptea trufaşelor destine ale municipiului. Suveran nocturn peste...

Ipoteză neortodoxă

Motivul pentru care pe vârfurile munţilor se găsesc fosile de trilobiţi subacvatici  este că formele de relief s-au format ulterior apariţiei vieţii acvatice – în urma răcirii Pământului – apa având elongaţia mai mică decât metalele la 4 grade Celsius – cam cât e acum...