Ultimul examen

Evelyn stătea nemişcată, în poziţie meditativă. Calmul de marmură al corpului ei se potrivea perfect cu liniştea stranie de pe replica punţii de comandă a navei Pinmotheres. Numai cele câteva şuviţe care-i fluturau arătau că fata vie. Respira în ritm constant,...