Cine dictează canonul?

CINE DICTEAZĂ CANONUL? SPIRIT CONSERVATOR ŞI INOVAŢIE ÎN ISTORIOGRAFIA LITERARĂ ROMÂNEASCĂ DIN PRIMUL DECENIU AL SECOLULUI AL XXI-LEA. CAZUL LITERATURII ŞTIINŢIFICO-FANTASTICE   Mariano Martín Rodríguez (Spania) (Suportul conferinţelor susţinute începând cu 22 mai...