Legenda Aeternumului

Firicelul enervant ce i se prelingea pe ceafă, căzând apoi cu zgomot surd pe hârtia din poală, îi dădea de înţeles că mantaua ce-l acoperea, trebuia înlocuită curând cu una nouă. Băiatul îşi şterse gâtul, pipăi cu degetul spărtură din haină, apoi îşi trecu palma cu...