Alexandru Şchiopu – O Mie de Ani

Gândurile nu erau ale lui, însă le gândea de parcă ar fi fost. Le conştientiza acut, înfricoşându-se pe măsură. Fiindcă îi spuneau lucruri deloc plăcute vieţii omeneşti. Gândurile îi vorbeau despre moarte şi o făceau cu claritate, ca niciodată până atunci. După...

Alexandru Şchiopu – În oglindă

Cosmin Lovin citise în prefaţa unei cărţi oarecare, pe care o deschisese întâmplător, despre credinţa babilonienilor că există un sânge de zi şi un sânge de noapte. Adică, o diferenţă şi sub raport biochimic, nu numai psihic sau comportamental, între omul diurn şi...

(c) Alexandru Şchiopu – Poveste de dragoste

A ales să-şi petreacă un week-end la Veneţia. Spera ca vederea oraşului – Oraşul său de Vis – să-l scoată din blocajul în care se zbătea neputincios de câtva timp încoace. Ca să rezolve problema, avea nevoie de o abordare originală, poate chiar de o...

(c) Alexandru Şchiopu – Stejarul din Mamvri

Gravitatea crimei dar şi posibilele implicaţii ale acesteia ne-au convins că trebuie să ne deplasăm cât mai repede la locul faptei. În zona grindurilor înalte din delta fluviului, un om omorâse prin împuşcare pe alţi trei, iar motivaţia oferită de ucigaş poliţiştilor...

(c) Alexandru Şchiopu – Purificatio

Ţâşni din ascunzătoarea de ocazie şi alergă în zig-zag, o alergare elaborată în cele mai mici detalii de-a lungul anilor de hăituire. Când fusese vânător şi vânat, deopotrivă. Zece-cincisprezece paşi, o pauză scurtă! Nu prea mult timp, cât să găsească următorul...