Daniel Cocoru și aniversarea a 40 de ani de la lansarea primului fanzin SF românesc și a 40 de ani de la organizarea primei convenţii SF româneşti

Întemeietorul, organizatorul și liderul Cenaclului SOLARIS a fost DANIEL COCORU.

Cel puțin asta știu eu.

El e personajul cheie pentru datele de arhivă și nu numai…

Lui i se cuvine, după opinia mea, locul de cinste în fandomul românesc.

Am participat aproape un an la acest cenaclu, dar viziuni diferite în ce privește structura întîlnirilor de cenaclu și tratarea estetică a  textelor s.f. a dus la inițierea unui alt cenaclu: SIRIUS.

Acesta a funcționat în paralel cu SOLARIS, la aceeași Casă de Cultură a Studenților din București, deseori în colaborare, dar cu identitate diferită la prima Consfătuire anuală.

Participarea grupului de la Filologie (din care am făcut parte) s-a manifestat în etapa pregătirii pentru editare și tipar a fanzinului SOLARIS. Ne-a apropiat și relația pe care o aveam cu cîțiva graficieni, mai ales Damian Petrescu și Emil Chendea.

Dificultăți privind aprobările de tipar și stîngăcii de organizare au tot amînat apariția fanzinului SOLARIS.” – Lucian Hanu

Cercetarea sursei cele mai disponibile şi accesibile avînd în vedere difuzarea la nivel naţional şi tirajul, Colecţia „Povestirilor ştiinţifico-fantastice” (CPSF) publicată între 1955 şi 1974, un izvor credibil de informaţii autentice (inclusiv din mărturiile fanilor supraviețuitori), ne relevă amănuntele primei perioade a fandomului românesc (1969-1972) :  apariția și consolidarea acestuia, primul cenaclu SF de amatori, prima convenţie SF din România, primul fanzin SF, prima culegere cenaclieră de povestiri SF („Povestiri științifico-fantastice”, antologatori :  Gheorghe Baltă, Doru Treta şi Marcel Luca, cenaclul H.G. Wells, Timișoara, mai 1972), etc.

Primul cenaclu SF de amatori din România a fost înfiinţat pe data de 25 iulie 1969 la „Tehnic-Club” (Calea Şerban Vodă nr.213, sector 5, Bucureşti) de studentul Daniel Cocoru. Iniţial a fost numit „cenaclul S.F. de pe lîngă clubul MM” („2000” în cifre romane), apoi „cenaclul SF” iar în 1973 Adrian Rogoz i-a dat numele de „Solaris”.

La prima întrunire au participat Adrian Rogoz (cel care a fost „creierul” fondării primelor cenacluri SF în România), Vladimir Colin şi fanii Daniel Cocoru, Mihai Constantin, Vasile Constantinescu, Ștefan Nicolici, Marian Aurel, Ștefan Lupescu, etc.

Pe data de 31 martie 1970, „cenaclul S.F.” s-a mutat de la „Tehnic-Club” la Casa de cultură a studenţilor „Grigore Preoteasa” (Calea Plevnei nr.61, sector 5, Bucureşti), prin aprobarea directorului casei, Petre Meglei şi a metodistului Mircea Dumitrescu (1926-2005). Pe 18 octombrie 1970, „Jurnalul de bord” al cenaclului (publicat în CPSF), consemnează prima enunțare a intenției publicării unui fanzin propriu („Solaris”, primul fanzin SF românesc) care a fost lansat în iunie 1972 (Special Award la Eurocon 1972, coperta fanzinului fiind reprodusă în caietul program al primei convenții SF europene).

Între 14 și 15 aprilie 1972, Daniel Cocoru, secretarul cenaclului SF a organizat prima consfătuire a cenaclurilor S.F. din România la Casa de cultură a studenților „Grigore Preoteasa” din București. Așa cum remarca, „prin această consfătuire actul de naștere al unei largi mișcări SF de amatori la noi în țară a fost semnat”, pentru că într-adevăr acela a fost momentul consfințirii existenței fandomului românesc.

Daniel Cocoru, un om de o exemplară modestie şi discreţie, cel care acum 43 de ani a fondat primul cenaclu SF al fanilor în România (25 iulie 1969), cel care acum 40 de ani a organizat prima convenţie SF românească (Consfătuirea cenaclurilor SF/ROMCON 1, Bucureşti, 14-15 aprilie 1972) şi cel care acum 40 de ani a lansat primul fanzin SF din România (“Solaris”, iunie 1972) are merite considerabile în întemeierea fandomului românesc și niciodată nu şi-a arogat vreo postură în această privinţă şi nici nu a încercat să capitalizeze acest important rol (cum ar fi edificarea legendei personale, de exemplu), reliefînd dimpotrivă în discuţiile avute cu dînsul ajutorul şi contribuţia lui Adrian Rogoz, Ion Hobana, Vladimir Colin, Gheorghe Săsărman, Sergiu Fărcășan, Horia Aramă, Victor Zednic, Mircea Șerbănescu, Ovidiu Șurianu, etc. şi a celorlalţi fani din acea perioadă (1969-1972) : Mihai Constantin, Vasile Constantinescu, Ștefan Nicolici, Marian Aurel, Ștefan Lupescu, Florian Semen, Sandu Drăghici, Ion Iordache, Dan Nicolae Mihăilescu, Viorel Maier, Sorin Ciucă, Cornel Sterian, Bogdan Ionescu, Tache Tecuceanu, George David, Adrian Rusu, Sorin Sighișanu, Clement Alecsandrescu, Gheorghe Popescu, Paul Martalogu, Daniel Sălișteanu, Adrian Socaciu, Mihaela Bărbulescu, Lucian Hanu, Anghel Constantin, Gabriel Manolescu, Mihu Antin, Andreia Sighişanu, Pavel Cosmin, Gabriel Manolescu, Eugen Moraru, timișorenii Doru Treta, Sandu Florea, Marcel Luca, Lucian Ionică, Traian Ciuguianu, Lia Voinea, Ion Cartianu, Viorel Coifan, Radu Rusu, Laurențiu Cerneț, Ion Săftescu, Cornel Stanciu, Constantin Strungă, Lucian Bureriu, Ion Velican, Constantin Basarab, Constantin Vintilescu, Cornel Secu, Ovidiu Șurianu, Mircea Șerbănescu, craiovenii Alexandru Mironov, Titus Filipaș, Marius Stătescu, Mihai Popescu, Marius Ghergu, Teodor Pițigoi (Radu Honga), Andrei Vidraru, George Gănescu, Aurel Udrea, Carmen Cioroianu și alții cărora ce le cer scuze că nu i-am putut identifica.

Întrunirea ProspectArt din data de vineri 26 octombrie 2012, ora 17.00 va fi dedicată și aniversării a 40 de ani de la lansarea primului fanzin SF românesc, „Solaris” (Bucureşti, iunie 1972) respectiv a 40 de ani de la organizarea primei convenţii SF româneşti (Bucureşti, 14-15 aprilie 1972). Membrii SRSFF care au fost și membri ai Solarisului (Dănuț Ungureanu, Mihai-Dan Pavelescu, Cristian Tamaș, Cristian Mihail Teodorescu, Marian Truță) sau ai Solarisului și ProspectArt-ului, Mihnea Columbeanu și Sorin Ștefănescu vor fi prezenți la acest eveniment.

Cu permisiunea lui Daniel Cocoru republicăm articolele dînsului din Colecţia “Povestirilor Ştiinţifico-Fantastice” (C.P.S.F.) referitoare la publicarea primului fanzin SF românesc (ideea a fost enunțată pe data de 18 octombrie 1970), desfăşurarea primei convenţii SF din România şi înfiinţarea “cenaclului S.F.” (numit ulterior „Solaris”).

 

Cristian Tamaş

 

Daniel Cocoru – „Jurnal de bord” (Colecția „Povestiri Științifico-Fantastice” nr.389, 1 februarie 1971)

 Odată cu începerea anului universitar 1970/1971, cenaclul S.F. și-a reluat cu forțe proaspete activitatea la

Casa de Cultură a studenților „Grigore Preoteasa” (Calea Plevnei nr.61, sector , București).

Sîntem foarte aproape de borna ce marchează doi ani de activitate a Cenaclului S.F. Succesul și permanența lui se datorează în cea mai mare parte solicitudinii cu care ne-au înconjurat Petre Meglei, directorul acestei case a culturii și metodistul Mircea Dumitrescu.

Duminică 18 octombrie 1970, ora 10.30

Cenaclul S.F. va continua, ca și pînă acum, să fie o rampă de lansare a tinerilor scriitori de anticipație. Ca o prelungire firească a acestei preocupări, s-a propus editarea unui fanzin ; propunerea a fost primită cu entuziasm. Revista va avea ca scop nu numai oglindirea vieții spirituale a cenaclului nostru, ci și popularizarea la noi a genului fantastic.

Duminică 6 decembrie 1970, ora 10.30

A avut loc o mică întîlnire de lucru în vederea punerii la punct a primului număr al fanzinului nostru. S-a făcut propunerea – acceptată în unanimitate – ca, pe lîngă predominanța literară, fanzinul să aibă și un caracter mai „științific”, impus de existența secției de studii științifice. În publicația cenaclului, pe lîngă lucrări științifice sau SF, vor apărea și unele povestiri fantastice. Fanzinul va încerca să fie o revistă dinamică, interesantă, dar aceasta depinde în primul rînd de colaboratorii săi. Lansăm un apel către poeții, prozatorii, graficienii (caricaturiști sau ilustratori) amatori din toată țara să ne expedieze ce au mai interesant din creațiile lor literare sau grafice

 

Duminică 13 decembrie 1970

„Calitatea textelor citite ne-a făcut pe toți să acceptăm fără rezerve publicarea lor în fanzinul nostru. Plăcut impresionat de atmosferă, ca și de lucrările prezentate, Victor Zednic, redactorul și coordonatorul colecției „Fantastic-Club” a editurii Albatros, a avut amabilitatea să ne propună ca lucrările cele mai interesante publicate în fanzinul nostru să fie strînse într-un volum pe care s-a oferit să-l editeze ! Colaboratori din capitală sau provincie, atenție !

În încheiere, ne-au fost înfățișate o serie de coperte; a reținut atenția desenul lui Bogdan Ionescu. Au mai fost remarcate grațioasele arabescuri executate în tuș de Adrian Socaciu, precum și tușa sinceră și viguroasă din desenele Mihaelei Bărbulescu.

Adrian Rogoz, „În sfîrșit, „solarisienii…”, Colecția „Povestiri Științifico-Fantastice” nr. 453 / 1 octombrie 1973

Iunie 1972: apare fanzinul ,,SOLARIS”, editat de cenaclul SF (Casa de cultură a studenților ,,Grigore Preoteasa”, Clubul actualităților din București), redactor : Daniel Cocoru. Primul fanzin românesc va fi prezent la EUROCON – 1 (12-16 iulie 1972, Trieste, Italia), al cărui Program Book îi va reproduce coperta.

Daniel Cocoru – „Solaris – primul fanzin român” (iunie 1972)

(Colecția „Povestiri Științifico-Fantastice” nr.439 / 1 martie 1973)

La început a fost ideea pe care m-am grăbit s-o împărtăşesc redactorului Colecţiei ce ne găzduia „Jurnalul de bord”. Adrian Rogoz a avut o reacţie, aş zice paradoxală : mai întîi s-a mirat că o asemenea idee ne-a venit atît de tîrziu, iar la urmă a căutat să ne expună toate teribilele aventuri prin care vom trece pînă să ne înfăptuim visul. Într-adevăr, visam un fanzin pe hîrtie tiefdruck, desigur nu color, dar cu planşe fotografice mari cît o pagină, multiplicat în mii de exemplare. Cu alte cuvinte, ceva magnific, dar, de fapt, situat la antipodul unui fanzin autentic.

Aprobată de toţi colegii de cenaclu, ideea mea a devenit publică la şedinţa din 18 octombrie 1970 (vezi Colecţia „Povestiri ştiinţifico-fantastice” nr.389), cînd membrii cenaclului nostru au hotărît să editeze un fanzin (magazin SF de amatori). Pe atunci nici nu ne puteam închipui la ce nebunească lucrare am purces. Astăzi ştim cîte renunţări şi cîte sute de ore de muncă au fost necesare, dar am ajuns la capătul drumului : SOLARIS, primul fanzin românesc, deşi într-un tiraj infim, a devenit o realitate bibliografică*.

(* l-am trimis şi la Biblioteca Academiei R.S.R., unde va putea fi consultat de exploratorii publicaţiilor rarisime)

SOLARIS va contribui la stimularea tinerelor talente pe căile anticipaţiei.

Cenaclul SF mulţumeşte şi pe această cale tuturor colaboratorilor săi şi în mod special scriitorului Ion Hobana pentru sprijinul acordat de-a lungul întregii perioade de elaborare a fanzinului nostru.

Aşa cum şi-a propus, SOLARIS (magazin ştiinţifico-fantastic studenţesc editat de Cenaclul SF – Casa de cultură a studenţilor „Grigore Preoteasa”, Clubul Actualităţilor, Bucureşti), cuprinde două mari secţiuni:

literatură şi teorie, critică, informaţii privind toate aspectele universului ştiinţifico-fantastic.

Pentru cei care nu vor putea să citească primul număr din SOLARIS (tirajul este doar de 99 de exemplare) dăm mai jos cuprinsul celor 62 de file şapirografiate :

Daniel Cocoru – Editorial

Adrian Rogoz – Solaris la start sideral

Sergiu Fărcăşan – Ştiinţifico-fantasticul ca literatură de educaţie

 

Povestiri ştiinţifico-fantastice:

Marcel Luca : Explozia clipei

Adrian Socaciu : Oraşul ; Dana

Daniel Sălişteanu : Telemah

Paul Martalogu : O piatră a născut o floare

Nestor Tadeu : Moartea prin cub

 

Universul ştiinţifico-fantastic :

Vladimir Colin : Anticipaţia între nu şi da

Sorin Sighişanu : Cronică literară – 1. („Un  pic de neant”- Editura Albatros)

Mihai Constantin : Cronică literară – 2. („Uluitoarea descoperire a lui V.V.Krivoşein” de V. Savcenko – Editura Albatros)

Daniel Cocoru : Cronică literară – 3. („Antologia nuvelei fantastice – Editura Univers)

 

Periscop (Ştiri)

Marcel Luca : Pentru elevii pasionaţi de anticipaţia ştiinţifică în Arad – un club (de vorbă cu Mircea Dorgoşan, secretar al Comitetului judeţean U.T.C. – Arad)

Daniel Cocoru : O convorbire cu Victor Zednic, lector la secţia s.f. a editurii Albatros

Sorin Sighişanu : Interviu cu Dumitru Cucu şi Andrei Bacalu de la TV

Mihai Constantin : Pledoarie pentru venusieni (Paleoastronautică)

Adăugînd la aceasta o copertă de Adrian Socaciu (reprodusă alăturat) şi un desen interior de Mariano Missaglia (Italia), aveţi o imagine strict informativă a fanzinului nostru.

Apărut în luna iunie a anului trecut (notă SRSFF: 1972), SOLARIS a fost prezent la marea expoziţie organizată de primul Congres european al fantasticului-ştiinţific (Triest, Italia, 12-16 iulie 1972), unde s-a bucurat de frumoase aprecieri.

Totodată coperta magazinului nostru a fost reprodusă în EUROCON I – PROGRAM BOOK alături de cele ale unor prestigioase fanzine din Europa, Asia, America şi Australia.

Dat fiind că în presa noastră mai circulă unele confuzii cu privire la cenaclu şi la fanzinul nostru, confuzii prilejuite probabil, de unele avataruri ale acestui cerc, cred că este cazul să arăt care este situaţia reală.

Inaugurat în iulie 1969 (vezi Colecţia „Povestiri ştiinţifico-fantastice nr.354) la Tehnic-Club, Cenaclul S.F. din Bucureşti a trecut la începutul lui 1970 (începînd cu întrunirea din 30 martie 1970 – nota SRSFF) la mai ospitaliera Casă de cultură a studenţilor „Grigore Preoteasa”.

După cum am menţionat mai înainte, în toamna aceluiaşi an am luat hotărîrea să edităm fanzinul SOLARIS, apărut în iunie 1972 datorită mai ales sprijinului acordat de regretatul conducător al Casei de cultură, Petre Meglei, de noul ei director Laurenţiu Toma şi de neobositul metodist Mircea Dumitrescu.

După o pasageră şi fecundă scindare (amorsată, posibil, din pricina unor dispute teoretice), cenaclul, asemenea unui fluviu puternic, şi-a reunit, în toamna anului trecut, cele două braţe („S.F.” şi „Sirius”).

Sub noua lui metamorfoză, Cenaclul S.F. este condus de patru secretari : Lucian Hanu, Gabriel Manolescu, Sorin Sighişanu şi de semnatarul acestor rînduri.

 

Daniel  Cocoru – Prima consfătuire a cenaclurilor S.F. din România (14 -15 aprilie 1972)

(Colecția „Povestiri Științifico-Fantastice” Nr.420 / 15 mai 1972)

La Casa de cultură a studenților „Grigore Preoteasa” (Calea Plevnei nr.61, sector 1, București), „Clubul actualităților” a găzduit în zilele de 14 și 15 aprilie 1972 prima Consfătuire a cenclurilor de literatură științifico-fantastică din București, Craiova și Timișoara.

Organizată cu sprijinul Consiliului Uniunii Asociațiilor Studențești din Centrul Universitar București, de Cenaclul S.F., consfătuirea este rezultatul firesc al existenței unor puternice nuclee ale anticipației în cele trei orașe ale țării.

Această importantă întîlnire a putut avea loc datorită ajutorului acordat de conducerea Casei de cultură și, în special, mulțumită străduințelor metodistului Mircea Dumitrescu.

În primăvara anului trecut, în urma unei vizite în orașul de pe Bega, scriitorul Adrian Rogoz aducea colecției „Povestiri științifico-fantastice” o recoltă bogată * și totodată transmitea cenaclului nostru invitația unui „rendez-vous S.F.”.

O corespondență ulterioară stabilea ca loc de întîlnire Bucureștiul.

Deși prima mutare au făcut-o cei din Timișoara, inițiativa organizării unei reuniuni cu un caracter mai complex, la care să participe și cenaclul „Henri Coandă” din Craiova, aparține celor din Capitală.

De asemenea, datorită apariției la București și la Timișoara a cîte unui nou cenaclu, întîlnirea bilaterală s-a transformat într-una pentagonală.

Cu sprijinul Casei de cultură am efectuat un turneu fulger la Craiova și Timișoara. Întîmpinat cu o deosebită căldură de Alexandru Mironov și Titus Filipaș (Craiova), de Doru Treta (Timișoara), ca și de directorii respectivelor case de cultură, am pus la punct împreună programul acestei întîlniri.

Dintre proiectele noastre inițiale am izbutit să realizăm următoarele:

Vineri 14 aprilie 1972

–         ora 10 : Ședință de lucru a cenaclurilor reunite (lecturi și discuții);

–         ora 17 : Vizionarea unui film SF

Sîmbătă 15 aprilie 1972

–         ora 10 : Ședință a lucru a cenaclurilor reunite;

–         ora 17 : Masă rotundă cu tema „Literatura științifico-fantastică între simbol și previziune”

Au citit : Sandu Florea, Traian Ciuguianu, Doru Treta și Marcel Luca (Cenaclul H.G.Wells), Alexandru Mironov, Marius Ghergu, Marius Stătescu, Teodor Pițigoi (Radu Honga) și Aurel Udrea (Cenaclul Henri Coandă), Eugen Moraru și Paul Martalogu (Cenaclul S.F.), Anghel Constantin și Gabriel Manolescu (Cenaclul Sirius).

Au urmat însuflețite discuții, nu o dată contradictorii, care au dovedit existența unui spirit critic bine dezvoltat.

La reușita mesei rotunde – desfășurată sub conducerea scriitorului Ion Hobana – au contribuit substanțial amplele intervenții ale scriitorului Sergiu Fărcășan.

Alexandru Mironov, secretarul cenaclului Henri Coandă, i-a invitat pe cei prezenți să se întîlnească din nou, la Craiova, în cadrul unei consfătuiri la care să participe și alte noi cenacluri din țara noastră.

Cuvîntul de închidere a lucrărilor consfătuirii a fost rostit de scriitorul Ion Hobana, care s-a referit la nivelul mulțumitor al luărilor de cuvînt, la actualitatea lucrărilor prezentate, precum și la trainicele relații de prietenie existente între toți scriitorii de anticipație din țara noastră.

Deosebit de utilă a fost prezența unor scriitori și editori : Vladimir Colin, Sergiu Fărcășan, Ion Hobana, Natalia Petruț, Adrian Rogoz, Mircea Șerbănescu, Ovidiu Șurianu, Victor Zednic, care au contribuit, alături de peste 40 de fani, la succesul acestei consfătuiri.

Cred că prin această consfătuire actul de naștere al unei largi mișcări SF de amatori la noi în țară a fost semnat. Să contribuim cu toții la întărirea și dezvoltarea sa.

 

*Această recoltă a ajutat la alcătuirea celui dintîi număr al colecției consacrat în întregime activității unui  cenaclu de anticipație (nr. 396, din 15 mai 1971). Va urma cenaclul craiovean, căruia colecția îi va dedica nr.421, din 1 iunie 1972 (din informațiile culese am înțeles că e vorba de un număr excepțional ! ). Sperăm că într-un viitor apropiat și activitatea noastră, a celor din București, va găsi audiență la cititorii colecției) –  numerele dedicate creației cenaclului Solaris au fost  453-456 / 1973 – nota SRSFF)

Daniel Cocoru, secretar al Cenaclului S.F. (Colecția „Povestiri Științifico-Fantastice” Nr.420 / 15 mai 1972)

Daniel Cocoru – Inaugurarea primului cenaclu SF (Colecția „Povestiri Științifico-Fantastice”, nr. 354/15 august 1969)

 

În ziua de 25 iulie 1969, la „Tehnic-Club” (Calea Șerban Vodă nr.213, sector 5, București) a avut loc inaugurarea Cenaclului de literatură științifico-fantastică de pe lîngă Clubul „MM” – primul club de anticipație din țară.

Într-un cadru fericit ales, personalități ale science fiction-ului românesc, s-au întîlnit cu un grup de tineri, entuziaști ai acestui gen literar. Întîlnirea a fost condusă de Vladimir Colin, care a expus cîteva principii ce ar trebui să stea la baza activității literare a cenaclului („o atmosferă sinceră, colegială”, „un cenaclu este un loc unde trebuie să se spună lucruri interesante și unde vom încerca să fim modești”).

În continuare, Adrian Rogoz, în alocuțiunea sa, aduce unele completări acestor condiții „elementare” și propune pentru o mai bună organizare alegerea unui secretariat al cenaclului.

A urmat o ședință de lucru a cenaclului. Primul a citit Mihai Constantin, „Planete”, scenetă cvasifantastică, o lucrare ce n-a stîrnit discuții prea aprinse. Toți cei ce au luat cuvîntul au fost de părere că „este prea multă expozițiune” și că „nu se întîmplă nimic deosebit” (Vladimir Colin). Totuși sceneta atestă „o ușurință a scrisului”, „naturalețe și îndemînare în conducerea dialogului” (Vasile Constantinescu).

Ștefan Nicolici („reprezentantul Olteniei”, cum l-a recomandat Adrian Rogoz), a citit cîteva schițe : „Condamnarea” – „lucrarea se bazează pe o acțiune ilogică, care ar avea consecințe absurde într-o lume raționalistă” – Daniel Cocoru, „Birocrație” (place, iar cei prezenți îi descoperă unele similitudini cu realul), „Întîlnirea” (aici problemele legate de existența lui „homo aeternus” stîrnesc vii comentarii, uneori chiar prolixe). În general, lucrările lui Ștefan Nicolici au fost agreabile, de o remarcabilă concizie, la care se adaugă o preocupare lăudabilă pentru problemele etice, umane ; au fost și opinii opuse care afirmau că schițele „sînt prea tehnice” – Marian Aurel.

În continuare, Ștefan Lupescu a citit „Frumoasa necunoscută”. Vorbitorii au fost de acord că pentru „un începător” – după propria-i mărturisire – produsul obținut este interesant și că perseverînd ar putea obține rezultate mai bune.

Ultimul a citit Daniel Cocoru – „Extratereștrii”. Suferind, ca și celelalte lucrări, exceptîndu-l pe Ștefan Nicolici, de o întindere excesivă, lucrarea se pare că „a plăcut din pricina stilului ei îngrijit” (Vladimir Colin) și a suprinzătoarei ipoteze asupra enigmaticelor OZN.

OZN-urile au înfierbîntat spiritele ; după o discuție animată, s-a hotărît ca într-o viitoare întîlnire să se discute unele aspecte ale acestei interesante probleme (posibilitatea existenței unor forme de viață rațională și a unui contact cu astfel de forme).

Ședința s-a încheiat printr-o plăcută supriză oferită de „Tehnic club” : filmul tehnicolor „Apollo -8”.

La reușita acestei întîlniri a contribuit în mare măsură și solicitudinea conducerii „Tehnic clubului”. Succesul înregistrat arată interesul acordat SF-ului și ne îndreptățește să vă invităm la următoarele ședințe.

Daniel Cocoru, secretarul Cenaclului S.F. de pe lîngă clubul „MM”