O fascinantă incursiune pe tărîmul miracolelor științei, singurele miracole existente vreodată și singurele posibile, cu ajutorul a trei oameni de știință, Florin Munteanu, Dan Farcaș, Virgiliu Pop.

Prof. Florin Munteanu a explorat universul cunoașterii, abordat prin intermediul educației și valorificării potenţialului intelectual în direcţiile care privesc dezvoltarea performanţei umane. Promovarea paradigmei Complexităţii se constituie într-o punte care uneşte abordarea academică şi cea pragmatică în scopul de a valorifica noile teorii, modele, concepte şi noţiuni furnizate de studiile şi cercetările efectuate în domeniul  fenomenelor neliniare (sisteme dinamice, sinergetică, autoorganizare, teoria haosului determinist, geometrie fractală).

Dan Farcaș a concentrat esența paleoastronauticii și ufologiei și a continuat despre infinitele posibilități ale exobiologiei, cu siguranță știința cea mai promițătoare a deceniilor următoare. Problema fundamentală a omenirii este și va fi contactul cu o altă civilizație din cosmos. Va fi specia umană capabilă să supraviețuiască unei eventuale autodistrugeri, vom fi capabili să ne transformăm într-o specie galactică, vom explora Universul, vom reuși împreună cu „semenii întru rațiune” să evoluăm către Punctul Omega cum postula Teilhard de Chardin ?

Prin intermediul videoconferinţei, Virgiliu Pop a vorbit despre „Cosmos și spiritualitate”, explorarea cosmosului este un proces spiritual, un dialog între om și univers,  un dialog progresiv în iubire între om si infinit. Natura creată se dovedește a fi „logos” prin raționalitatea sa reflectată și care se cere a fi la nesfîrșit modelată de o conștiință rațională și creatoare. Așadar,  universul există pentru om pentru a fi umanizat, pentru a fi actualizat în virtualitățile sale ca mijloc de comunicare și maturizare spirituală a omenirii. Experiența propriu-zisă a prezenței omului în spațiu este una numinoasă, de relevare a sacrului, a transcendentului, de revelație holistică a unicității vieții și a sensului existenței umane și a misiunii acesteia în univers.

Cristian Tamaș