Helion nr. 21, a apărut doar să marcheze luna martie, continuând aceeaşi prezenţă sterilă şi neaducând nimic nou în plan literar.