Beneficiind de prezenţa domnilor Mircea Opriţa şi Cristian Greţcu de la grupul Divertis, fost membru al cenaclului Quasar din Iași în momentele lui de glorie, în anii ’80, întrunirea a prilejuit un amplu dialog între viziunea istoricului (Eugen Stancu) a carui activitate este cercetarea trecutului, a duratei, a istoriei mentalităţilor, a fenomenelor socio-umane, cu detaşarea şi distanţarea dată de obiectivarea faţă de subiectul cercetării, cea a criticului literar (Radu Voinescu) interesat de diversitatea manifestărilor literare și paraliterare dar şi ale certelor metisaje şi influenţe, şi cea a eruditului (Ovidiu Petcu) fascinat de fuziunea a ceea ce se credea inconciliabil, ştiinţă şi artă, prin intermediul hibridului science fiction, un fenomen cu mare grad de complexitate, o paradigmă ce îmbrăţişează holistic viziuni literar-artistice, weltanschauung-uri şi moduri de raportare la dilemele condiţiei umane.
Un spectacol de idei, de efervescenţă intelectuală, care mi-a amintit de acele jam sessions  în care plecând de la o temă, se atinge  atmosfera de emulaţie spirituală necesara pentru inventarea unor noi linii melodice subtile şi în acelaşi timp profunde.
Cristian Tamaş