O nouă culegere de povestiri a lui Victor Martin, vine să coloreze peisajul unei realități virtuale. Imaginarul construit cu mult umor, subliniază realități contrastante, reliefând aparent în joacă aspecte uneori prea puțin luate în seamă ale cotidianului.

Citând din aprecierea lui Mircea Opriță: „Într-o ficțiune polimorfă, el descrie lucid și ironic o suprarealitate, având totuși punctul de plecare în universul socio-politic al contemporaneității noastre criticabile și menținând permanent punțile netăiate spre țintele aluziilor sale.”

Salutăm deci, apariția volumului „Mașina viitorului”. Cartea este oferită gratuit, în circuit închis, fără a fi pusă în vânzare, drept protest față de incoerența politicii fiscale, îndreptată împotriva creatorilor.