Rostul lumii reale este să construiască universuri ficţionale veridice. Dacă a permis crearea fie şi a unei singure astfel de cărţi, atunci şi-a atins scopul, scria pe undeva criticul spaniol Miguel de Unamuno.

Dar dacă scopul unei cărţi este de a construi un univers care să fie mai real decât universul real? Dacă te-ai numi Fernando Ferens, ai locui într-o Americă în care amestecul de rase şi de culturi a creat un nou Turn Babel, şi ai afla, într-o zi oarecare din viaţa ta, că eşti vânat cu frenezie de o mulţime de oameni şi de grupări mafiote secrete, doar pentru că deţii, se pare, o informaţie secretă, pe care nu reuşeşti s-o identifici? O informaţie care l-ar putea transforma pe deţinător într-un Dumnezeu? Iar atunci când o faci, îţi dai seama că lumea în care ai trăit este numai un univers ficţional, pe care tu, descoperitorul şi apoi modelatorul ei, Cristofor Columb, va trebui să-l părăseşti pentru totdeauna, pentru a reveni într-o Europă de care nu-ţi mai aduci deloc aminte?

O Europă, care, în contrapondere, a fost descoperită şi pe jumătate cucerită de soldaţii Marelui Inca. O Spanie, transformată în provincie militară, în care sclavii spanioli trebuie să se închine unor zei necunoscuţi şi să muncească pentru birul în argint pe care trebuie să-l expedieze, an de an, dincolo de Ocean. O lume reconstruită pe un nou echilibru de forţe, după înspăimântătoare bătălii cu musulamnii califatelor veniţi de dincolo de Mediterana. Un spaţiu straniu, bântuit de forţe şi energii necunoscute ce distrug bucăţi tot mai mari din universul cunoscut şi cărora sclavii indigeni le spun slujitorii Satanei. O lume prin care Cristofor Columb, reîntors acasă, trebuie să bântuiască pentru a găsi o nouă Poartă ce ar urma să îl scoată în lumea reală din care plecase odinioară. Numai că delicatul echilibru spaţiu-timp odată perturbat nu mai poate fi refăcut, iar vinovaţii trebuie să ispăşească în cel mai cumplit mod imaginabil.

Aurel Cărășel

Mulțumim autorului pentru prezentarea făcută cărții ce va fi lansată în curând de către “Nemira”. Așteptăm cu nerăbdare apariția – prima carte a unui autor român publicată la “Nemira” după o lungă perioadă! Le dorim și lor “la mai multe”!

Eugen Lenghel