În cadrul întâlnirii ProspectArt din 24 septembrie de la Centrul Calderon, vor fi lansate alte două proiecte majore ale science fiction-ului românesc:

  • Marea Antologie a Anticipaţiei Româneşti – Mircea Opriţă
  • Viitorul Aşa Cum a Fost – Ştefan Ghidoveanu

Pe scurt, este vorba despre repunerea în circuitul cultural a textelor (schiţe, povestiri, nuvele) autorilor români care au apărut în diferite publicaţii sau chiar în diferite volume sau antologii, conform unei selecţii în funcţie de anumite criterii. Astfel, Marea Antologie a Anticipaţiei Româneşti va acoperi pe parcursul a mai multor volume, cele mai bune texte tematice din sefeul românesc. Viitorul Aşa Cum a Fost se va ocupa de cele mai bune texte româneşti apărute din 1955 până în prezent într-o serie de publicaţii (CPŞF, Almanahul Anticipaţia, Jurnalul SF etc) indiferent de tematică.

Cele două proiecte vor face parte, structural vorbind, din Integrala Seniorii Imaginaţiei, ele vor fi complementare şi vor ajuta la o acoperire cât mai cuprinzătoare a literaturii science fiction din toate timpurile din România. Din acest punct de vedere, Integrala Science Fiction poate fi privită ca un proiect deschis şi ca un efort conjugat al celor mai autorizate voci ale genului de la noi din ţară pentru realizarea unei lucrări epice fără corespondent în întreaga literatură română.

Mai multe detalii pot fi aflate chiar de la autorii celor două proiecte: Mircea Opriţă şi Ştefan Ghidoveanu, în cadrul întâlnirii ProspectArt de vineri 24 septembrie, la Centrul Calderon.