Direcționați 2%

Direcționați 2% din impozitul deja plătit de dvs. pe venitul anului trecut către SRSFF.

Conform Codului Fiscal, contribuabilii persoane fizice au posibilitatea să direcționeze doi la sută din impozitul pe veniturile obținute în anul precedent către o entitate nonprofit.

Direcționând această sumă către SRSFF, sprijiniți science-fictionul românesc. SRSFF a demonstrat că are capacitatea de a folosi aceste sume în folosul întregii comunități Science Fiction din România.

Folosiți Declarația 230 (cu datele SRSFF deja completate) dacă aveți numai venituri din salarii sau Declarația 200 dacă aveți și venituri din alte surse sau numai venituri din alte surse (activități independente, cedarea folosinței bunurilor etc).

Formularul 230 se completează de către persoanele fizice care au realizat, în anul 2016, venituri din salarii și care solicită virarea unei sume de până la 2% din impozitul anual, conform art.57 alin.(4) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare pentru sponsorizarea entităților nonprofit care se înființează și funcționează potrivit legii.


Contribuabilii care ași exprimă această opțiune pot solicita direcționarea acestei sume către o singură entitate nonprofit. Formularul se completează de către contribuabili, înscriind cu majuscule, citeț și corect, datele prevăzute de formular.
Formularul se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată.

Termenul limită pentru depunerea formularelor este de 25 mai a.c.

CUI/CIF: 25320558
IBAN: RO18BTRL04301205N13469XX

Banca Transilvania, sucursala Vacaresti-Tineretului.

SRSFF mulțumește tuturor celor care au redirecționat 2% din impozit spre organizație. Sumele astfel obținute sunt folosite exclusiv pentru dezvoltarea sefeului românesc.