[nggallery id=5]

Efectul P, Gheorghe Schwartz

Eagle Publishing House, Ediţia 2010

Format: 5,5 x 8,5 inci (139.7 x 215,9 mm), 1 volum

Număr de pagini: 242

ISBN-13: 978-606-92321-1-8

Cod titlu: 1|RO|SF|1983|003

Colecţia Seniorii Imaginaţiei este realizată în parteneriat cu Societatea Română de Science fiction şi Fantasy (www.srsff.ro)


Eagle Publishing House

Editor: Mugur Petronius Cornilă

Co-editare: Societatea Română de Science Fiction şi Fantasy

Managing Editor: Marian Truţă

Redactor: Mihaela Sipoş

Coperta colecţiei: Cristian Homeucă

Prelucrare tehnică: Gabriel Vâlsan

Ediţia princeps: 1983

Ediţia 2010 este revizuită de către autor

Prezentare:

Omul este crescut şi educat pentru o viaţă ameninţată de moarte. Răsplata şi pedeapsa omului încap în albia unei vieţi mărginite. Suntem reglaţi pentru timpul pe care-l trăim. Toată, gândirea sa este în funcţie de timpul său limitat, ce se va întâmpla cu omul dacă experinţa va dura? Dacă populaţia ar deveni conştientă de perspectiva de a trăi veşnic?

Referinţe critice

“În întregul său, ultimul roman al lui Gheorghe Schwartz (Efectul P) este pe cât de straniu (voit straniu), pe atât de incitant. Dincolo de «lucrarea posibilă» pe care, asemenea oricărui roman, o oferă, el pune probleme legate de instituirea sistemului de lectură cel mai adecvat.” (Lucian Vasilescu, Invenţia bine temperată, în România literară, 2 august 1984)

“Efectul P e încă o reuşită în scrisul lui Gheorghe Schwartz, scriitor puţin zgomotos, dar serios în tot ce întreprinde, proteiform (…), inventiv.” (Val Condurache, Efectul Placebo, Convorbiri literare, nr. 6, 1983)

“În total, Efectul P este un roman de idei, o carte inteligentă şi profundă.” (Cornel Moraru, Între alegorie şi recuzita S.F., Vatra, nr. 9, 1983)

“Incitantul roman al lui Gheorghe Schwartz este astfel nu numai cartea unui arhetip literar, dar şi pasionanta, inteligenta radiografie a unor tipuri şi conştiinţe umane.” (Paul Dugneanu, Cărţi de…, Contemporanul, 27 iulie 1984)

„… Gheorghe Schwartz se dovedeşte a fi unul dintre cei mai interesanţi romancieri ai momentului, pornit în explorarea unui teritoriu ficţional plin de surprize.” (Gabriel Rusu, Efectul de conştientizare, Tomis, nr. 6, 1983)

BIOGRAFIE

Gheorghe Schwartz s-a născut la 16 septembrie 1945, în Lugoj. A absolvit în anul 1968 Facultatea de Istorie-Filozofie a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj, specialitatea defectologie.

Imediat după facultate a început să predea la Şcoala Specială din Arad (1968-2002). A fost redactor şef adjunct al revistei Arca (1990-1992), Consilier şef al Inspectoratului pentru Cultură (1990-1994), Consilier la Ambasada Română din Bonn (1992-1993), redactor şef şi director al Televiziunii Intersat (1994-1996), iar în perioada 1997-2001 a coordonat Comisia de Expertiză Complexă a judeţului Arad.
A predat ecologie spirituală, psihologie şi jurnalistică, ca lector, la Universitatea “Vasile Goldiş” (1990-2001). A fost decanul Facultăţii de Ştiinţe Umaniste şi Sociale a Universităţii “Aurel Vlaicu” Arad (2002-2008). Doctorat în filosofie. (2000)

Este directorul Institutului European al Universităţii Aurel Vlaicu, preşedintele Fundaţiei Culturale Româno – Germane „Marco Polo”, Membru în Consiliul de Administraţie al „COPY-RO”, Membru „PEN CLUB”, Membru Lions Club şi Membru al „Association for Humanistic Psychology” (Almeda – SUA).

Din 1976 este membru al Uniunii Scriitorilor din România şi, din 1990, membru în Consiliul Director al aceleiaşi organizaţii.

A debutat literar în 1969 cu două proze scurte în Revista Familia din Oradea. A colaborat cu peste 80 de publicaţii din ţară şi din străinătate, fiind prezent cu opera sa în reviste din Germania, Ungaria, Israel, China, SUA, Franţa, Republica Moldova, Rusia, Austria, Slovacia, Serbia.

A obţinut distincţii literare pentru volumele Martorul (Premiul C.C. al U.T.C., Bucureşti, 1973), Efectul P (Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Timişoara, 1983), a luat Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Arad pentru volumele Cei O Sută – Ecce Homo (1993), Procesul (1996), Cei O Sută – Mâna albă (2000), Cei O Sută – Axa lumii (2005), Premiul pentru proză al Uniunii Scriitorilor din România pentru Cei O Sută – Oul de aur (1998), Diploma de onoare “Pentru îndelungata activitate literară şi pentru merite culturale” ASLA, Palermo (2001), Premiul de excelenţă pentru întreaga activitate literară acordat de către „Asociaţia Scriitorilor” din Arad (2003), Ordinul „Meritul Cultural în grad de Comandor” (2004), Medalia Meritul pentru Învăţământ, clasa a III-a, Premiul pentru proză – Festivalul Internaţional EMIA 2004, Premiul „Autorul Anului 2005” (pentru Spitalul), oferit de APLER, Premiul „Mihail Sebastian” pentru proză şi teatru pe 2005 – 2006 conferit de Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România, Marele Premiu pentru Proză „Liviu Rebreanu” 2007, Premiul de excelenţă al Consiliului Judeţean Arad şi al Centrului Cultural Judeţean Arad 2008, Premiul pentru proză „Luceafărul” 2008, Premiul „OPERA OMNIA” al „Asociaţiei Scriitorilor” din Arad (2009)

În prezent este profesor universitar de filozofie, psihologie şi jurnalism şi şef de catedră la Universitatea Aurel Vlaicu din Arad.

După test (Cuvântul autorului)

Într-o publicaţie a Centralei editoriale, Cărţi în curs de apariţie, la sfârşitul anului 1982 apărea următorul text:

“Gheorghe Schwartz, După test, Format 13/20 cm., 340 p., 15 lei, broşat.

Roman scris într-un registru realist, dublat de modalităţile prozei ştiinţifico-fantastice şi de anticipaţie, După test este o parafrază modernă a temei cuprinse în celebrul basm Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte. Bogat în semnificaţii şi interogaţii umaniste, noul roman al tânărului scriitor arădean discută consecinţele morale, sociale şi umane ce rezultă din punerea în practică a unor descoperiri ştiinţifice revoluţionare, confruntând cititorul cu ideea majoră a ştiinţei şi tehnicii existând pentru om iar nu împotriva acestuia. E. 10/IV, 82″.

Recitind, după aproape 30 de ani, materialul nici spot publicitar, nici cronică literară, lipsa mai multor virgule din această zeamă înodoră nu cred că mai are vreo importanţă. Textul în sine a constituit o mare izbândă, asemenea oricărei consemnări în publicaţia Centralei Editoriale: el (textul) reprezenta un certificat de bună purtare – necesar, deşi, după cum se va vedea, nu suficient – pentru ca un manuscris să poată deveni carte tipărită. Doar cine a trăit acele momente poate aprecia la justa lor valoare trimiterile la folclorul naţional ori sublinierea valorilor morale, umaniste, bla bla.

Păi, inspirându-se din vigurosul filon popular şi moralizând suficient, o asemenea însăilare nu părea potrivnică generoaselor fraze ale comunismului biruitor şi deci putea avea liber la barieră.

Numai că ideile generoase, patriotice şi inspirate din înţelepciunea populară nu puteau face abstracţie de un titlu imposibil: După test. Cum adică, tocmai când facultăţile de psihologie au fost închise în toată ţara, iar indicaţiile Tovarăşului erau fără echivoc, cum să fie pusă în vitrinele librăriilor o copertă cu un asemenea înscris răuvoitor? Nici în raftul cel mai din spate nu se cădea să fie încurajată o astfel de blasfemie!

Aşa că După test nu s-a cuvenit să pângărească sanctuarul bibliografiei romanului românesc. În schimb, a apărut o carte numită Efectul P. Coincidenţa a vrut ca După test să cuprindă exact acelaşi conţinut ca şi Efectul P. Şi viceversa. Nici o literă schimbată. Şi astfel, cititorii au putut din nou să se nutrească în deplină siguranţă cu mesaje umaniste. Bingo!

Acum, după atâta vreme, mă uit uimit câte ecouri critice a putut avea un roman cu treizeci de ani în urmă şi cât de indiferentă la operă este critica de specialitate de astăzi – astăzi când nu mai există cenzură ideologică şi când numărul revistelor de cultură este atât de mare… Asta nu pentru că pe vremea aceea opera era foarte importantă în ochii juriilor de specialitate, ci pentru că publicul căuta să ia din spaţiul dintre rânduri ceea ce autorul a reuşit să ascundă de ochii uneori foarte vigilenţi, alteori mai îngăduitori ai cenzurii.

Aşa că Efectul P, fiind al cincilea meu roman, dar nici unul premiat de asociaţia de breaslă din care făceam parte (Asociaţia Sciitorilor din Filiala Timişoara), a fost răsplătit cu premiul pentru proză pe anul 1983. Câteodată, o simplă consemnare te bucură mai mult decât o cronică întreagă: în 2006, Simona Sora făcea, în revista Dilema, o comparaţie între producţia editorială a unui an de vârf interbelic – 1933 – cu volumele apărute 50 de ani mai târziu, în 1983. Paralela aceasta apărea şi în contextul unei foarte la modă jelanii cum că în comunism n-au apărut decât cărţi proaste. Simona Sora demontează preconceptul respectiv, citând dintre cărţile apărute în 1983 şi Efectul P.

Nu pot să închei acest remember fără să amintesc şi aici, cu recunoştinţă, rolul important pe care l-a avut directorul de atunci al editurii Eminescu, Valeriu Râpeanu, în apariţia unor cărţi – printre care şi Efectul P –, care au putut să apară doar datorită artei sale de a zăpăci cenzura. Pentru un autor din provincie – atunci ca şi acum – calea spre o editură a fost extrem de dificilă. (Ţin minte cu nostalgie câte zeci de drumuri – o noapte dus, o noapte întors, bineînţeles cu vagon clasa a II-a – a trebuit să fac de la Arad pentru a izbuti să scot o proză într-una dintre revistele importante ale Bucureştilor, de câte ori am fost minţit de către cei care-mi dădeau întâlnire prin redacţii şi ei nici măcar nu se aflau în capitală; de modul plin de condescendenţă cum eram privit, eu provincialul, de către maeştrii de vârsta mea, influenţi şi fără operă. Valeriu Râpeanu are meritul de a fi sprijinit nu un scriitor, ci un ţinut. De pildă, Aradul, de unde a debutat şi publicat un grup, un grup numit în acei ani de D.R.Popescu drept “Grupul de proză de la Arad”.

Efectul P (după numele de fată După test) rămâne şi un efect şi un test: pentru scrisul meu, dar şi pentru vremurile din ultima decadă ceauşistă, pentru ceea ce urmat după aceea. Şi, cine ştie, dacă tot e vorba în carte despre viaţa fără de moarte, poate şi pentru viitor.

Gheorghe Schwartz

Cărtile Eagle Publishing House pot fi achiziţionate prin librăria Amazon.com (pentru comenzi internaţionale), în format print sau versiune electronică pentru utilitarul KINDLE.

Pentru livrări în România, achiziţiile se vor face prin precomandă pe website-ul editurii, numai pentru versiunea de print, la preţuri speciale.

Puteţi precomanda cărţile din colecţia Seniorii Imaginaţiei începând cu data de 1 septembrie accesând www.edituravirtuala.ro

Pe website-ul editurii titlurile sunt disponibile pentru livrare în data de 15, la fiecare 2 luni (lunile pare din an).

IMPORTANT: Sunt livrate numai titlurile preplătite. Pentru proceduri, accesaţi paginile explicative din website.

Retailer exclusiv în România: www.cartiabc.ro

Titlurile Editurii Eagle NU SUNT DISPONIBILE la distribuitorii locali şi numai ocazional vor fi disponibile în alte librării virtuale.

Pentru cunoscători: un număr limitat de titluri vor fi disponibile la vânzare directă prin librarul Haralambie Ionescu (Bebe).

Cod titlu: 1|RO|SF|1983|003

Codificarea volumelor din Colecţia „Seniorii imaginaţiei – integrala Science Fiction & Fantasy” (Legenda):

Prima cifră: 1-Ficţiune, 2-Non-Ficţiune

Primul grup de litere: AA – antologie cu autori diferiţi, VA – volum de autor, RO – roman, NV – nuvelă

Al doilea grup de litere: FA – fantastic, SF – science fiction, FY – fantasy, PO – poezie, HR – horror, TH – thriller, ES – eseuri, CT – critică şi teorie, PS – popularizare ştiinţă, DV – diverse: interviuri, articole, biografii

Primul grup de cifre: Anul ediţiei princeps

Al doilea grup de cifre: Numărul curent al cărţii în colecţie

x Shield Logo
This Site Is Protected By
The Shield →